Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

Přednášky myelomové sekce na konferenci v Mikulově 5.–7. 5. 2022

Partnerská sdělení společnosti BMS
27. 8. 2022
» Partnerská sdělení » Přednášky myelomové sekce na konferenci v Mikulově 5.–7. 5. 2022
Přednášky myelomové sekce na konferenci v Mikulově 5.–7. 5. 2022

Poslechněte si přednášky prezentované na satelitním sympoziu na XX. Národním workshopu na téma mnohočetný myelom v Mikulově. Dozvíte se vše podstatné o používání léčebných režimů u pacientů s mnohočetným myelomem nebo jak léčit pacienty refrakterní k lenalidomidu. Autory přednášek jsou doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D., a Fredrik Schjesvold, MD, PhD. Poslechněte si, co je nového.

Měnící se praxe v používání léčebných režimů a výzvy pro následné linie léčby
doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D.

Cílem této přednášky bylo seznámit posluchače s měnící se praxí v používání léčebných režimů léčby u pacientů s mnohočetným myelomem dle aktuálních doporučení. Jaké alternativy máme pro nově diagnostikované pacienty? A jaký je algoritmus léčby po 1. relapsu onemocnění a aktuální možnosti v ČR? To se dozvíte v přednášce. 

Pomalidomid v léčbě pacientů refrakterních k lenalidomidu
Fredrik Schjesvold, MD, PhD

V další prezentaci byla představena problematika optimální volby vhodné terapie při relapsu onemocnění u pacientů s mnohočetným myelomem. Poslechněte si, jak řešit situaci, kdy se pacient stává refrakterní k léčbě lenalidomidem v 1., 2. a 3. linii léčby. Jak řešit relaps těchto nemocných? To se dozvíte v této prezentaci. 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.