Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.

doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Podpůrná terapie a paliativní péče
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

přednostka
Klinika paliativní medicíny
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Všeobecná fakultní nemocnice,
Karlovo náměstí 32, 128 08 Praha 2

Jsem lékařka-specialistka v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a paliativní medicína. Paliativní medicíně se věnuji přes deset let,
nejprve v prostředí intenzivní péče a později jako samostatné specializaci v celém spektru oboru. Dlouhodobě jsem pracovně pobývala
v zahraničí, na Oddělení intenzivní péče v Nemocnici Saint-Louis v Paříži a v Cambia Palliative Care Centre of Excellence na University
of Washington v Seattlu. Od roku 2021 jsem přednostkou Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze. Publikuji v oblasti komunikace,
etiky a paliativní péče. Vedu kurzy postgraduálního vzdělávání v komunikaci v klinické praxi a paliativní medicíně.
Jsem členkou výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a vedoucí redakční rady časopisu Paliativní medicína.

Co pro Vás znamená projekt HEMATOonkologie.cz?

Na zahraničním pobytu ve Francii jsem čerpala inspiraci pro vytvoření smysluplného modelu integrace paliativní medicíny
u hematoonkologických pacientů, kterou se od počátku vzniku paliativního týmu ve VFN daří rozvíjet. Mottem práce paliativního týmu je:
„Dobrý život se závažným onemocněním“.

 

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.