prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

Trombóza a hemostáza
» Odborné kolegium je tu PRO VÁS! » prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 

Profesor 1. interní kliniky a Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky  1. Lékařské fakulty UK v Praze. Je emeritním. primářem Centrálních hematologických laboratoří Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Praha 2 (1980-2015) a zakladatelem Trombotického centra VFN Praha. Předtím působil jako sekundář a později primář oddělení klinické hematologie KN Ústí n.L.(1966 – 1980), jeho medicinská praxe je 56 let. 

Narozen 20.7.1943 v Praze. Maturita na gymnasiu v Botičské ul., Praha 2 v r.1960, promoce na 3.lékařské fakultě UK v Praze v r.1966, atestace z vnitřního lékařství 1.stupně v r. 1969 a 2.stupně v r.1998, nástavbová atestace z hematologie a TS v r. 1973. Vědecké hodnosti: CSc pro obor vnitřní lékařství v r.1986, DrSc pro obor vnitřní lékařství v r.2000 a akademické hodnosti: docent pro obor vnitřního lékařství 1988, v roce 2002 jmenování profesorem vnitřního lékařství University Karlovy v Praze.

Členem České lékařské společnosti JEP je od roku 1970 dosud. Od roku 1980 dosud je členem Spolku českých lékařů v Praze, kde zastával od roku 1992 do roku 2005 funkci vědeckého sekretáře a od roku 2005–2013 funkci předsedy Spolku. Nyní je dále členem výboru. V roce 2001 zakládá a stává se předsedou (2001-2018) České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, nyní dále působí ve výboru Společnosti.

Je také čestným členem České kardiologické společnosti, České hematologické společnosti ČLS JEP, České společnosti transfuzního lékařství ČLS JEP, České angiologické společnosti ČLS JEP a Spolku českých lékařů v Praze ČLS JEP. Dále je čestným členem Společnosti bavorských internistů Mnichov a Slovenské spoločnosti pro trombózu a hemostázu. Dále je členem Americké hematologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, International Society on Thrombosis and Haemostasis, Evropské hematologické asociace a Evropské aliance pro trombózu a hemostázu.

Je autorem a spoluautorem řady metodických pokynů a doporučení zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčbu krvácivých a trombotických stavů. 

Za vědeckou činnost mu byly tyto ceny a uznání odborných společností za vědeckou práci: 

Cena J.E.Purkyně ČLS JEP 2019, stříbrná medaile University Karlovy 2019, cena České hematologické společnosti 1980, Prusíkova cena 1998, Thomayerova přednáška 1998, cena České internistické společnosti 2000, Luklova přednáška 2008, Huleho přednáška 2010, Jeseniova přednáška 2012, Rokitanského přednáška 2013, Heřmanského přednáška 2016 a Slavnostní přednáška XXV.Kongresu České internistické společnosti 2018.

Publikoval dosud 2 monografie, 38 kapitol v monografiích, 3 učební texty, 256 původních prací, z toho 52 v časopise s IF, 17 odborných přehledných článků, 97 abstrakt ze zahraničních kongresů, 325 přednášek, citační ohlas dle WOS 979, H-index 16.

V současnosti je hlavním řešitelem IPO Ministerstva zdravotnictví ČR MZ VFN 64165, zaměřený na Diagnostiku a léčbu dědičně podmíněných chorob, sám vede výzkum zaměřený na dědičné trombofilie.

Podílí se na výuce studentů mediciny 1.LF UK v 5.ročníku, je školitelem PhD pro obor fyziologie a patofyziologie a experimentální chirurgie 1.LF UK v Praze (9 jeho studentů již získalo titul CSc., nebo Ph.D).

Odebírejte
novinky
Nebojte se přihlásit! Své nastavení můžete kdykoliv později změnit.

Chcete-li vědět o nově publikovaných kazuistikách a dalších novinkách z Hematologie-online.cz jako první, stačí z nabídky zvolit položku "Přihlásit".

Potřebujete čas na rozmyšlenou? Zvolte tlačítko „Později“ a my se vám připomeneme později.
Jsme skoro hotovi! Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek, stačí už jen kliknout na „Povolit“.